Restauracja La Casa del Habano

Branch Gastronomia
Realization date 2014
Location Warszawa

Głównym założeniem projektu było nawiązanie do klimatu marki La Casa – wzbogaconego o nowe rozwiązania. Zakres naszych prac obejmował adaptację projektu, prace budowlano-instalacyjne, montaż oraz produkcję wyposażenia w naszej stolarni.